چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 17:55
فرم ارسال فایلهای اطلاعات ثبت نامی
اطلاعات فردی
دانشجوی محترم ورودی 1391؛
لطفا ابتدا نرم افزار را دانلود و نصب نمایید و سپس اطلاعات شخصی و مورد نیاز برای ثبتنام، که در فرم های نرم افزار وجود دارد را به دقت وارد نمایید.
سپس فایل‏های خروجی (
PDF و Excel) ایجاد شده را در فرم زیر وارد کنید.
ضمناً در صورت بروز هرگونه خطا، عکس پیام خطای مربوطه را به ایمیل it@shahreza.ac.ir   ارسال نمایید.
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره دانشجویی :
* کد ملی :
* ارسال فایل PDF :
ارسال فایل XLSX :
توضیحات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :